FORHONT

1 Vít Novák1 781
2 Marek Andrejs599
3 Luboš Černý398
4 Martin Šurányi306
5 Michal Novák189
6 Petr Vermach42
7 Karolína Vševidová40
8 Jan Vševid36

S.K.PODRAZ

1Venca2 200 000
2laktos1 310
3Jiřina1 100
4Majkl1 000
Márty1 000
6Jeff0
Dudu0
Anakin0

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Běh - Závod dvojic

17.11.2018 15:00

Městský atletický stadion Kladno (Sletiště)

Pražská běžecká tour - listopadový závod 10 km

24.11.2018 11:00

Praha - Braník

Pražská běžecká tour - listopadový závod 5 km

24.11.2018 11:00

Praha - Braník

Běh - Čertovská 5

1.12.2018 10:00

Unhošť, Sokolovna Melicharova ulice

Slánské běhy

8.12.2018 10:00

Gymnázium Slaný

Kolem Posázaví - propozice

Verze pro tisk

PROPOZICE

Kolem Posázaví – 2018

Typ závodu

Silniční závod

Pořadatel závodu

CFC Kladno

Ředitel závodu

Vít Novák

Telefon na ředitele závodu

724 550 475

E-mail na ředitele závodu

vitek.novak234@gmail.com

Termín konání závodu

Neděle 5.8.2018

Místo prezentace

Ondřejov – restaurace Absolutní nepohoda

Čas zahájení prezentace

8:45 hodin

Čas ukončení prezentace

10:15 hodin

Místo startu závodu

Hradec (cca 6 km směrem dolů od prezentace k Jevanskému potoku) Od prezentace ke startu to trvá zhruba 15 minut. Závodník se má na start dostavit nejpozději 5 minut předem. Při případných pozdějších příjezdech hrozí propásnutí startu. Vezměte v potaz, že Vaše časomíra může ukazovat o drobné minuty jiný čas než je oficiální pořadatelský- prosíme ve vlastním zájmu dorazte včas.

Čas startu závodu

10:30 hodin – A+B+P1; 10:40 hodin C+D+J+Ž+E+P2

Místo cíle závodu

Ondřejov u hvězdárny

 

Pozor, hvězdárna má dvě budovy na dvou různých vrcholcích. Cíl bude dobře označen, ale za horších klimatických podmínek může přesto dojít k nejasnostem. Doporučujeme si místo cíle prohlédnout před startem.

Trasa závodu

Hradec – Oplany – Benátky – Karlovice- Úžice – Talmberk –Rataje nad Sázavou – Podveky – Český Šternberk – Radonice – Zdebuzeves – Kácov – Zbizuby – Podveky – Zalíbená– Rataje n. Sáz. – Talmberk – Nechyba – Benátky – Vlkančice – Stříbrná Skalice – Hradové Střímelice – Ondřejov

Celková délka pro kategorie A+B

95 km

Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H

95 km

Výše startovného pro členy UAC

200 Kč

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Výše startovného pro příchozí

230,- Kč (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění)

Kategorie

A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)

Závod je povolen a uspořádán

Závod se pořádá za plného silničního provozu. Před každým balíkem pojede označené zaváděcí vozidlo. Na okruhu bude připravena sanitka. Na všech významných křižovatkách bude zajišťovat dostatečný počet pořadatelů bezpečnější průjezd cyklistů.

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Závodníci musí bezpodmínečně dodržovat veškeré dopravní předpisy a to i na komunikacích značených jako cyklostezky, po nichž je více než polovina trasy vedena. Pořadatel nemůže nést odpovědnost za případné nehody vzniklé na trati. Standardní pojištění uac pokrývá odpovědnost za škodu na majetku cizí osobě. Důrazně doporučujeme pokrývat ostatní možná rizika (především úraz a odpovědnost za škodu na zdraví cizí osobě) komerčně dostupnými pojistkami. Cyklistická helma je povinná.

Příchozí

Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Místo vyhlášení výsledků

V místě prezentace

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H

Vyhlášení příchozích

Ano, 1. místo z příchozích v příslušném balíku

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.cfc-kladno.cz/kolem_posazavi.php

Odkaz na mapu závodu

http://www.cfc-kladno.cz/posazavi18_2.php

https://www.bikemap.net/en/r/2969807/

Odkaz na profil závodu

https://www.bikemap.net/en/r/2969807/

Doprovodná vozidla:

Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):

Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Další informace:

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Organizační doplněk:

Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli při vracení startovního čísla. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:

  -Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018

  -V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

  -Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

  -Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

  -Účastníci startují na vlastní nebezpečí

  -Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

  -Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

  -Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

  -V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

  -Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

  -Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

  -V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

  -Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

  Upozornění:

  VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

  Pořadí:

  Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

  Pozor:

  Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

  Postup reklamace výsledků:

  V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

  Jak postupovat v případě, že zapomenete na závod své startovní číslo (určeno pro členy UACu):

  V případě, že zapomenete své startovní číslo UAC přidělené na letošní sezónu doma tak v rámci prezentace neobdržíte „náhradní číslo“ určené pro příchozí jako tomu bylo doposud, ale bude Vám na místě připravena kopie Vašeho zapomenutého čísla. Její výrobu zajistí pořadatel závodu. Udělá to tak, že z bedny, kterou na svůj závod obdrží, vyndá příslušný kus „prázdného“ startovního čísla (žlutý nebo růžový podklad dle balíku). Na toto prázdné číslo (bude to pouze zádové startovní číslo z kusu látky v příslušné barvě = žlutá/růžová) napíše černým lihovým fixem startovní číslo „zapomětlivého“ člena UACu (číslo najde ve startovní listině). Toto „náhradní“ startovní číslo pak zapomětlivý člen UAC v závodě použije.

  Unie Amatérských Cyklistů | www.uac.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Jubilejní ročník SK Podraz startuje

Nové kursy Jak ten čas letí. Není to tak dávno, kdy jsme ve ...

Klínovec na obzoru

Klínovec na obzoru I když to tak chvílemi nevypadá, máme tu zase ...

Výroční členská schůze CFC 22.11.2017 v 18 hodin

Restaurace Máka místo konání: Restaurace Máka (u rybníka v Kročehlavech)

PROGRAM SCHŮZE: ...

Také Klikáče na nových stránkách

Klikovy vrchy Po úpravě webových stránek závodu Kolem Posázaví jsme kompletně přepracovali také ...

Nová prezentace závodů CFC Kladno

Kolem Posázaví Stránky závodů pořádaných CFC Kladno doznávají po letech významných změn. Jelikož se ...

DISKUSE

Nástěnka

23.10.2018 21:07 Kolbaba

Jménem redakce vyslovuji pochvalu dopisovatelům Mártymu a Márysovi za reportáže ze závodů. Tak je to spravne, tak to ma byt! ...

Nástěnka

15.10.2018 21:50 Kolbaba

Body zapsány. Krásná práce. Dejte mi dohromady nějakou reportáž do Zpravodaje. ...

ČT Author cup

15.10.2018 21:45 Admin

Změna údajů: koeficient, oficiální ...

Nástěnka

14.10.2018 19:45 Marty

Michale, prosím o bodiky do Forhonta pro Honzu Vševida a mě.
Výsledky jsou na https://sportsoft.cz/OfficialResults/2018/20181014_dt_author_cup_abs.pdf?201810.14.10.34
Honza v pořadí 1132., já ...

Nástěnka

8.10.2018 22:05 Márty

Michale, za mě vše OK, díky. ...