FORHONT

1 Vít Novák1 658
2 Luboš Černý444
3 Martin Šurányi305
4 Michal Novák205
5 Marek Andrejs122
6 Pavel Mařík85
7 Josef Slavík59
8 Josef Vermach56
9 Jan Vševid40
10 Václav Novák35

S.K.PODRAZ

1Majkl219 601
2Honzis186 121
3Jiřina41 348
4dudu33 416
5Anakin3 000
6Jeff1 200
7laktos1 000
Márty1 000
Venca1 000
10nacelnik900

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Klikovy vrchy - propozice

Verze pro tisk

PROPOZICE

Klikovy vrchy – 2017

Typ závoduSilniční závod
Pořadatel závoduCFC Kladno
Ředitel závoduMichal Novák
Telefon na ředitele závodu606 553 194
E-mail na ředitele závodukolbaba@iex.cz
Termín konání závoduNeděle 17.9.2017
Místo prezentaceBratronice - restaurace Sokolovna
Čas zahájení prezentace9.30 hodin
Čas ukončení prezentace10.45 hodin
Místo startu závoduBratronice - začátek silnice směr Lhota
Čas startu závodu11.00 hodin A+B+P1; 11.10 hodin C+D+J+Ž+E+P2
Místo cíle závoduBratronice - závěr stoupání od Lhoty
Trasa závoduBratronice - Lhota - Žilina - Ploskov - kruhový objezd Lány - Nový Dům - Městečko - Malá Buková - Velká Buková - Roztoky - Zbečno - Sýkořice -křižovatka Luby - Ploskov - Žilina - Lhota - Bratronice
Celková délka pro kategorie A+B65 km
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H65 km
Výše startovného pro členy UAC200 Kč
Závod je vypsán i pro příchozíAno
Výše startovného pro příchozí 230,- Kč (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění)
KategorieA, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Závod je povolen a uspořádánZávod se pořádá za plného silničního provozu. Před každým balíkem pojede označené zaváděcí vozidlo, na konci uzavírací vozidlo. Na všech významných křižovatkách budou pořadatelé, zajišťující bezpečnější průjezd cyklistů.
Doporučení a popis chování v rámci závoduZávodníci musí bezpodmínečně dodržovat veškeré dopravní předpisy.Pořadatel nemůže nést odpovědnost za případné nehody vzniklé na trati. Standardní pojištění UAC pokrývá odpovědnost za škodu na majetku cizí osobě. Důrazně doporučujeme pokrývat ostatní možná rizika (především úraz a odpovědnost za škodu na zdraví cizí osobě) komerčně dostupnými pojistkami. Cyklistická přilba je povinná.
PříchozíAno (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)
Místo vyhlášení výsledkůV místě prezentace
Čas vyhlášení výsledků30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
VyhlášeníRegistovaní v UAC: 1.- 3. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H
Vyhlášení příchozíchAno, 1. místo příchozí 1. balíku, 1. místo příchozí 2. balíku
Odkaz na webové stránky závodu http://www.cfc-kladno.cz/klikovy_vrchy.php
Odkaz na mapu závodu https://www.bikemap.net/en/route/4194126-klikovy-vrchy-2017/
Odkaz na profil závodu https://www.bikemap.net/en/route/4194126-klikovy-vrchy-2017/

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla:

Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:

  -Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017

  -V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

  -Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

  -Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

  -Účastníci startují na vlastní nebezpečí

  -Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

  -Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

  -Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

  -V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

  -Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

  -Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

  -V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

  -Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

  Upozornění:

  VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

  Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):

  Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

  Pořadí:

  Kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

  Pozor:

  Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

  Postup reklamace výsledků:

  V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

  Unie Amatérských Cyklistů | www.uac.cz

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Výroční členská schůze CFC 22.11. v 18 hodin

Restaurace Máka místo konání: Restaurace Máka (u rybníka v Kročehlavech)

PROGRAM SCHŮZE: ...

Také Klikáče na nových stránkách

Klikovy vrchy Po úpravě webových stránek závodu Kolem Posázaví jsme kompletně přepracovali také ...

Nová prezentace závodů CFC Kladno

Kolem Posázaví Stránky závodů pořádaných CFC Kladno doznávají po letech významných změn. Jelikož se ...

Běžecké dresy finišují

V cíli V cíli je očekáváme 23.12. odpoledne.
Dobrá zpráva pro všechny příznivce běhání. ...

Běhejte v modrém !

Týmové tričko Možná se to na první pohled nezdá, ale řada členů cyklistického ...

DISKUSE

Nástěnka

1.12.2017 12:09 Kolbaba

Doplnil jsem výsledky Klikáčů od roku 1994. Kdybyste někdo měl k dispozici starší, dejte mi prosím vědět. ...

Nástěnka

29.11.2017 22:35 Luboš

Ahoj Pepo,
máš už druhou absenci na schůzi. Žiješ a neprodal si už náhodou kolo? ...

Nástěnka

31.10.2017 21:32 Kolbaba

Nahlašte si všichni akce za říjen. Uzávěrka Forhonta je 31.10. Já teď budu týden pryč a pak už připravím diplomy, aby ...

Nástěnka

18.10.2017 11:35 Kolbaba

Zapsal jsem body za ČT Author Cup a běhy. To jste se docela vytáhli. ...

Běh - Velvarský maraton

18.10.2017 11:23 Admin

Změna údajů: typ akce ...